Friday, 16 December 2011

BIDANG TUGAS PPM

FUNGSI DAN PERANAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID
 • Pembantu Pengurusan Murid  juga bertanggungjawab dalam mengawasi dan membantu kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti-aktiviti prasekolah sama ada di dalam atau di luar bilik
 • Pembantu Pengurusan Murid adalah juga sebagai contoh ikutan dan pengganti ibu bapa kepada kanak-kanak
 • Peranan utama pembantu pengurusan murid ialah membantu guru prasekolah dan menjadi fasilitator dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan asuhan dan bimbingan.


BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID

1) PENDAFTARAN MURID.
 • Menerima senarai nama murid yang Berjaya.
 • Menyemak dan melengkapkan maklumat murid.
 • Merekod maklumat dalam buku rekod pendaftaran murid dan buku rekod kedatangan.
 • Menyimpan maklumat murid dalam fail.
 • Menghantar sesalinan ke pejabat.

2) PENYEDIAAN MAKANAN.
 • Menguruskan pembelian bahan mentah dan menyediakan makanan mengikut menu yang dirancang.
 • Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu makan.
 • Menyedia dan menghidang makanan serta minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah.
 • Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya.

3) MENGURUS KEBERSIHAN MURID.
 • Melayan karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih.
 • Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri.
 • Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian.
 • Memerhati setiap aspek kebersihan murid.
 • Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan.
 • Membuat pemantauan berterusan.

4) PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas.
 • Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek.
 • Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya.
 • Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima.
 • Pemantauan berterusan dilaksanakan.
 • Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu, mengunci dan menjaga kebersihan kelas. 
 • Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas.

5) PENGURUSAN KESIHATAN MURID
 • Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih.
 • Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas makan seperti memastikan murid membaca doa, membasuh tangan dan menggosok gigi.
 • Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan.
 • Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian.
 • Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi.
 • Mengenalpasti tahap kesihatan murid.
 • Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan.
 • Pemantauan berterusan dijalankan.

6) PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN MURID
 • Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat.
 • Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah.
 • Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah.
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas sekolah.
 • Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid.
 • Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan.
 • Pemantauan berterusan.

7) PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBB)
 • Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid prasekolah.
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu disediakan.
 • Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB.
 • Menyediakan peralatan.
 • Membina Bahan Bantu Belajar (BBB).
 • Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan.
 • Penyerahan BBB kepada guru.

8) PENGURUSAN MEMBANTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan.
 • Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan asuhan.
 • Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah.
 • Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar.
 • Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif.
 • Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran.
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam P&P.
 • Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan.
 • Melaksanakan tugasan yang diberikan.
 • Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu P&P.
 • Melaksanakan tugas secara berterusan.

9) PENGURUSAN FAIL DAN REKOD
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan.
 • Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan.
 • Melaksanakan tugasan.
 • Menghantar sesalinan ke pejabat.
 • Simpan dalam fail dan rekod.

10) PENGURUSAN STOK/INVENTORI/HARTA MODAL
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Menerima barang atau peralatan.
 • Menetukan spesifikasi barang tersebut.
 • Merekod stok.
 • Merekod harta modal.
 • Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut.
 • Meletak di tempat yang sesuai.

11) PENGURUSAN SURAT-MENYURAT
 • Menerima arahan daripada guru.
 • Merekod surat yang diterima.
 • Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil.
 • Menjawab surat.
 • Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan.
 • Menyimpan sesalinan dalam fail.


PERLAKSANAAN TUGASAN PPM

A. TUGASAN HARIAN
 • Mencatat kehadiran serta mengambil rekod kehadiran murid di pejabat
 • Membuka kelas dan memastikan kelas selamat
 • Menyediakan persiapan minum pagi
 • Menyambut kedatangan murid
 • Mengawal dan mengurus murid sebelum kelas bermula
 • Membantu mencatat kehadiran murid setiap hari persekolahan
 • Memasak makanan
 • Membantu guru dalam P&P
 • Menyedia dan menghidang makanan
 • Mengawasi murid makan/gosok gigi (rehat)
 • Membantu guru dalam P&P
 • Membantu guru mengurus murid ketika pulang
 • Membantu mengawasi murid yang pulang lewat

B. TUGAS MINGGUAN PPM
 • Menyapu sawang
 • Mencuci kipas angin
 • Mencuci tingkap
 • Mengemaskini stok bahan basah dan kering
 • Mengemas taman permainan
 • Mencuci peti sejuk
 • Mencuci tempat ambil wuduk
 • Membantu menguruskan proses pembekalan dan pembelian

C. TUGAS BULANAN PPM
 • Mengemaskini stok inventori
 • Mencuci akuarium
 • Membantu menyediakan penyata perbelanjaan
D. TUGAS SEMASA CUTI
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...